Albert Vidal participa a la taula rodona del sector porcí a Lleida TV